Regularnie uczęszczaj na wizyty kontrolne

 

W zależności od potrzeb i podatności na próchnicę kontroluj zęby u dentysty co 3-6 miesięcy. W czasie wizyt kontrolnych stomatolog dokładnie oceni  co dzieje się w  jamie ustnej i w razie konieczności, rozpoczenie leczenie.  Zapobieganie chorobom zawsze będzie tańsze i mniej uciążliwe niż późniejsze leczenie.