Artykuły

Protezy natychmiastowe

Protezy natychmiastowe są to typowe protezy akrylowe osiadające .Wykonywane są jako protezy tymczasowe w przypadku gdy zachodzi konieczność usunięcia zęba ( zazwyczaj w odcinku przednim ) , a pacjent nie chce funkcjonować z brakiem zębowym.

Wycisk do protezy jest pobierany przed usunięciem zęba, a proteza oddawana jest pacjentowi natychmiast po usunięciu zęba.

Należy podkreślić, że protezy takie należy traktować jako tymczasowe, gdyż technik tylko przewiduje kształt podłoża po usunięciu zęba i z czasem na skutek gojenia i przebudowy kostnej w miejscu usuniętego zęba proteza przestanie prawidłowo przylegać do podłoża.