Artykuły

Protezy bezklamrowe

W protezach możliwe jest zastosowanie precyzyjnych elementów mocujących w postaci zasuw lub zatrzasków co pozwala na uniknięcie nieestetycznych klamer metalowych na zębach.  Wiąże się to jednak z koniecznością wykonania koron, mostów lub wkładów koronowo-korzeniowych na korzeniach zębów a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami.

zatrzaski bezklamrowa proteza

zatrzaski kulowe ( na wkładach koronowo-korzeniowych ) na modelu

proteza na metalu z miejscami na zatrzaski