Artykuły

Protezy szkieletowe metalowe

 

W sytuacji gdy należy uzupełnić braki zębowe a położenie pozostałych lub względy finansowe uniemożliwiają wykonanie uzupełnień stałych ( mostów ) lub wszczepienie implantów należy rozważyć ( o ile warunki w jamie ustnej na to pozwalają ) wykonanie protezy ruchomej szkieletowej. Jest to proteza która daje się wyjąć z ust , a trzon protezy ( szkielet ) stanowi odlew ze stopu chromokobaltowego.

szkielet

 

 

 

 

 

 metalowy szkielet protezy na modelu

 W przeciwieństwie do protez akrylowych osiadających proteza szkieletowa nie leży tylko na błonie śluzowej ale przenosi siły żucia także na zęby własne pacjenta poprzez specjalne klamry i ciernie.

Protezy szkieletowe w porównaniu do protez akrylowych osiadających są znacznie bardziej funkcjonalne (lepsze utrzymanie w jamie ustnej), pacjent szybciej adaptuje się do protezy , ale niestety koszt ich wykonania jest dwukrotnie wyższy. Jeżeli ze względów estetycznych pacjent nie akceptuje metalowych klamer w odcinku przednim jezt możliwość wykonania klamer kosmetycznych z tworzywa sztucznego.

protezy szkieletowe

 

 

 

 

 

gotowe protezy szkieletowe – górna i dolna