Artykuły

Leczenie kanałowe

Mimo wysokiej skuteczności leczenia kanałowego należy zauważyć , że jak każdy zabieg medyczny nawet prawidłowo wykonany nie gwarantuje 100% skuteczności. Leczenie kanałowe jest tańsze i mniej inwazyjne niż usunięcie uszkodzonego zęba i zastąpienie go mostem protetycznym, bądź implantem. W przypadku kanałów niedrożnych może być konieczne leczenie kanałowe przy użyciu mikroskopu.
W zębie wymagającym leczenia kanałowego należy dokładnie oczyścić, poszerzyć i odkazić kanały korzeniowe, szczelne je wypełnić by nie doszło do powtórnego zakażenia, a na koniec trwale odbudować zniszczoną koronę zęba.
Przebieg leczenia kanałowego:
Najpierw dokładnie oczyszczamy ubytek próchniczy odsłaniając ujścia kanałów korzeniowych, których liczba jest różna w zależności od zęba. Na podstawie zdjęcia RTG i przy pomocy endometru mierzymy długość kanałów .
 endometr endometr – urządzenie do mierzenia długości kanałów korzeniowych

 

 

Kanały oczyszczamy i poszerzamy za pomocą narzędzi ze stopu tytanowo-niklowego przy użyciu specjalnego mikrosilnika do opracowywania kanałów korzeniowych i dezynfekujmy na określonej wcześniej długości ( do tzw. otworu fizjologicznego ).mikrosilnik
   
 
wypelnieniePo oczyszczeniu i odkażeniu kanały korzeniowe są szczelnie wypełniane przy użyciu GUTAPERKI.
 Po wypełnieniu należy wykonać kontrolne zdjęcie RTG i ewentualnie dokonać korekty wypełnienia kanałów. Przez pewien czas po zabiegu ząb może (ale nie musi) być nieco bolesny na co pomogą leki przeciwbólowe.

 

 

 Ostatnim etapem jest trwała odbudowa zęba. Najczęściej konieczna jest odbudowa całkowita za pomocą sztyftów umieszczanych w kanale korzeniowym i korony protetycznej,wkładu ( inlay) lub nakładu ( onlay ).         
Pomimo zastosowania zaawansowanych technik leczenie endodontyczne zęba jest leczeniem biologicznym i należy zdawać sobie sprawę z powikłań mogących wstąpić w czasie lub po leczeniu kanałowym.  

 

  1.  W sytuacji, gdy korona zęba jest bardzo zniszczona może okazać się konieczna tymczasowa odbudowa korony przed rozpoczęciem leczenia kanałowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami.
  2.  Istnieje ryzyko nie opracowania kanału w całości na skutek jego zwapnienia lub wcześniejszego nieprawidłowego leczenia.
  3.  Istnieje niebezpieczeństwo perforacji (przedziurawienia) ściany kanału, czego następstwem może być konieczność usunięcia zęba lub leczenia pod mikroskopem co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  4.  Istnieje ryzyko złamania narzędzia, co uniemożliwia niekiedy prawidłowe opracowanie kanału i powoduje konieczność usunięcia narzędzia przy użyciu mikroskopu co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  5.  W trakcie leczenia kanałowego mogą wystąpić dolegliwości bólowe, obrzęk, a nawet ropień, może okazać się konieczna interwencja chirurgiczna i/lub antybiotykoterapia.
  6.  Istnieje ryzyko przepchnięcia pewnej ilości materiału wypełniającego kanał poza jego wierzchołek, co może być przyczyną dolegliwości bólowych.
  7.  W trakcie leczenia kanałowego korona zęba może ulec złamaniu, czego konsekwencją będzie leczenie protetyczne zęba (tj. wkład koronowo-korzeniowy i korona protetyczna) lub chirurgiczne (tj. usunięcie zęba, jeśli szpara złamania przebiega w sposób uniemożliwiający leczenie protetyczne).
  8.  Terapia endodontyczna jest w dużym stopniu skuteczna, nie można jednak zagwarantować powodzenia, gdyż jest to zabieg biologiczny.
  9.  W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi istnieje ryzyko, że mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia zmiany te nie ulegną wygojeniu; postępowanie w takich przypadkach polega na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami, usunięciu całego korzenia lub połowy zęba (dotyczy zębów wielokorzeniowych).
  10.  Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest – oprócz szczelnego wypełnienia kanału – także szczelne wypełnienie ubytku, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na duże zniszczenie zęba – wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej.

Po zakończeniu leczenia ząb musi być kontrolowany radiologicznie: pierwsze zdjęcie po 6 miesiącach, następne co 12 miesięcy przez 4 lata.